top of page

Wat doet de Kindercoach?

Ieder kind heeft eigen krachten, mooie talenten en geweldige kwaliteiten. Samen met de kindercoach wordt op speelse wijze gezocht naar de verborgen krachten van een kind. Dit wordt bereikt door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Elk kind zal gaan leren zich deze vaardigheden eigen te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van een kind, met behulp van passende methoden. Deze methoden bestaan o.a. uit het voeren van gesprekjes, het inzetten van spelmateriaal of het ondernemen van activiteiten. De kindercoach sluit vooral aan bij de belevingswereld van een kind. Er wordt goed gekeken naar de interesses en naar hoe een kind tegen de wereld aankijkt. Tijdens deze zoektocht zal het zelfvertrouwen gaan groeien en leert het kind zichzelf beter kennen. Al met al gaat jouw kind weer bloeien!

Kids%20in%20Preschool_edited.jpg
Mode kinderen

Waarom een Kindercoach?

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een kind wat moeilijkheden met zichzelf ervaart en/of bepaald gedrag ontwikkelt dat als storend wordt ervaren door zichzelf of anderen. Er kan sprake zijn van uitdagingen op het gebied van leren, sociaal emotioneel vlak of in de opvoeding.

De kindercoach kan o.a. ingeschakeld worden wanneer een kind:

 • erg onzeker is

 • (faal)angstig of verdrietig is

 • niet begrijpt waar vertoonde emoties vandaan komen

 • erg boos is

 • gepest wordt door anderen of zelf anderen pest

 • zichzelf terugtrekt

 • moeite heeft met het aangaan van vriendschappen

 • veel piekert

Kinderen accepteren niet altijd de hulp van ouders. De kindercoach kan een oplossing bieden door een kind laagdrempelig te begeleiden om zo weer in de eigen kracht te gaan staan.

 

Twijfel je of de kindercoach jullie gezin kan bieden wat er nodig is? Neem vrijblijvend contact op om samen jullie situatie in kaart te brengen.

Wij bespreken samen als de kindercoach jullie de juiste ondersteuning kan bieden. Mocht het zo zijn dat er iets anders nodig is, dan zal de kindercoach jullie doorverwijzen.

Wat biedt de kindercoach?

Coaching

De kindercoach biedt op een leuke manier coaching aan kinderen van 6 tot 16 jaar om te werken aan doelen. De gesprekken worden vaak ondersteund door leuke spelletjes, het maken van tekeningen, schilderijen of knutselwerkjes. Naast het praten met je kind, wordt ook gebruik gemaakt van lichamelijke- en bewegingsgerichte oefeningen en materialen om vaardigheden aan te leren.

Sociale Vaardigheidstraining

Sociale vaardigheden ontwikkel je je leven lang. Voor sommige kinderen gaat dit heel natuurlijk, voor andere kinderen kost dit iets meer moeite. Sommige kinderen zijn gevoeliger dan anderen, worden gepest, hebben misschien heftige dingen meegemaakt of zijn van nature sociaal minder vaardig. 

Wilt jouw kind:

 • meer zelfvertrouwen,

 • vrienden maken en houden,

 • controle over eigen emoties,

 • weerbaar en socialer zijn,

 • ‘nee’ durven zeggen en keuzes maken?

 

Een sociale vaardigheidstraining biedt een uitkomst. Tijdens de training leert jouw kind hoe om te gaan met anderen en krijgt handvatten hoe om te gaan met lastige situaties. 

De training wordt aangeboden in zowel groepsverband als individueel, aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Individueel wordt de inhoud van de training verwerkt in de coachingsessies. 

Neem voor meer informatie contact op met de kindercoach.

Faalangst training

Faalangst komt steeds vaker voor bij kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Het is ook niet zo gek als we er even bij stil staan dat er steeds meer van kinderen wordt gevraagd. Faalangst is een situatie gebonden angst. Dat wil zeggen dat de angst zich alleen voordoet in bepaalde situaties. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid etc), in het gedrag (druk, chaotisch, clown uithangen, blokkeren) of in negatieve uitspraken over zichzelf (ik kan niet, het lukt mij niet, doe jij het maar... etc).

Er kan sprake zijn van positieve en negatieve faalangst: 

 • Bij negatieve faalangst is de spanning zo groot, dat een kind slechter presteert dan het zou kunnen vanwege de angst dat het niet gaat lukken.

 • Bij positieve faalangst is er sprake van gezonde spanning, die een kind juist motiveert om beter te presteren.

Is dit herkenbaar? Tijdens de faalangst training leert jouw kind om te gaan met de angsten die hem/haar in de weg zitten.

De training wordt aangeboden in zowel groepsverband als individueel, aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Individueel wordt de inhoud van de training verwerkt in de coachingsessies. 

Neem voor meer informatie contact op met de kindercoach.

Kids Spelen Tug of War
bottom of page