Holding a Pink Lollipop

Welkom bij

WatchMe! Kindercoaching

'Jouw magie is jouw kracht!'

Ieder kind is puur en uniek en vraagt om een eigen benadering of aanpak. Elk kind staat centraal.

Mijn werkwijze wordt specifiek afgestemd op de behoefte van jouw kind. 

Wat doet een Kindercoach?

Ieder kind heeft eigen krachten, eigen mooie talenten en eigen geweldige kwaliteiten. Samen met de kindercoach wordt op speelse wijze gezocht naar de verborgen krachten van een kind. Dit wordt bereikt door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Elk kind zal gaan leren zich deze vaardigheden eigen te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de talenten en kwaliteiten, maar ook van de mogelijkheden van een kind, met behulp van passende methoden. Deze methoden bestaan o.a. uit het voeren van gesprekjes, het inzetten van spelmateriaal of het ondernemen van activiteiten. De kindercoach sluit vooral aan bij de belevingswereld van een kind. Er wordt goed gekeken naar waar de interesses liggen en naar hoe een kind tegen de wereld aankijkt. Tijdens deze zoektocht groeit het zelfvertrouwen en leert het kind zichzelf beter kennen. Al met al zal elk kind weer gaan bloeien!

Waarom een Kindercoach?

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een kind wat moeilijkheden met zichzelf ervaart en/of probleemgedrag ontwikkelt. Er kan sprake zijn van leerproblemen, sociaal emotionele problemen of opvoedproblemen.

De kindercoach kan o.a. ingeschakeld worden wanneer een kind:

  • erg onzeker is

  • (faal)angstig of verdrietig is

  • niet begrijpt waar vertoonde emoties vandaan komen

  • erg boos is

  • gepest wordt door anderen of zelf anderen pest

  • zichzelf terugtrekt

  • moeite heeft met het aangaan van vriendschappen

  • veel piekert

Kinderen accepteren niet altijd de hulp van ouders. De kindercoach kan een oplossing bieden door een kind laagdrempelig te begeleiden om zo weer in de eigen kracht te kunnen staan. Twijfel je of de kindercoach jullie gezin kan bieden wat er nodig is? Neem vrijblijvend contact op om samen jullie situatie in kaart te brengen.

Wij bespreken samen als de kindercoach jullie de juiste ondersteuning kan bieden.

Kids Running

 © 2021 by WatchMe! Kindercoaching